top of page
Search

SUIRBHIDH: A' togail teaghlach le Gàidhlig- dùbhlain is leasachadh lìonraidhean-taice

Ma tha sibh a' togail clann le Gàidhlig, air neo an dùil teaghlach a thogail san àm ri teachd le Gàidhlig mar phrìomh chànan na dachaigh, bhitheamaid fada nur comain nan lìonadh sibh a-steach an t-suirbhidh ghoirid seo ach an urrainn dhuinn na seirbheisean is goireasan taice a tha againn an-dràsta a leasachadh.
Ceangal chun na suirbhidh: https://forms.office.com/e/J0Szqsqmfz

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page