top of page

Dà-chànanas & fèin-aithne

Bilingualism matters.jpg

'Seo lìonra de bhuidhnean agus bhall fa-leth a bhios ag obair còmhla ri chèile gus am fiosrachadh as ùire (stèidhichte air rannsachadh earbsach) a thaobh ioma-chànanais a thoirt do theaghlaichean, choimhearsnachdan agus do phròifeiseantaich a tha an sàs ann am foghlam, slàinte no poileasaidh.' 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Mar a cheannsaicheas tu call/gluasad cànain 
nad theaghlach 's nad choimhearsnachd fhèin

1.png
1.png
1.png
bottom of page