top of page
Bookbug Logo 2019.jpg

     Seiseanan Bookbug      
air feadh na h-Alba

Faigh lorg air seiseanan Bookbug le bhith a' cleachdadh a' mhapa gu h-ìseal. Ma tha thu a' faicinn mearachd sam bith, no ma tha buidheann air a fàgail às, leig fhaicinn dhuinn air fios@neadan.scot

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo:

Scottish Book Trust.jpg
bottom of page