top of page

Clasaichean do dh'inbhich -

Neo-eisimeil/Adhartach (B1-B2)

Ag ionnsachadh còmhla.png

Clasaichean còmhraidh air-loidhne, an-asgaidh dhaibhsan le clann ann am buidhinn pàrant 's pàiste, san sgoil-àraich no sa bhun-sgoil.

Brùth air an dealbh airson clàradh.

CnP-Logo-Small-on-White.jpg

Brùth air an dealbh gus lorg fhaighinn air clasaichean SpeakGaelic eile air feadh na rìoghachd.

SpeakGaelic.jpg

Clasaichean aig gach ìre rim faighinn aig Club Gàidhlig Obar Dheathain. Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Aberdeen Gaelic club.jpg

Clasaichean aig gach ìre rim faighinn aig Glaschu Beò. Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

glasgowlife.jpg

Tha an Cùrsa Adhartais na chùrsa air astar le taic-oideachaidh, a tha air a lìbhrigeadh le Sabhal Mòr Ostaig OGE, do luchd-ionnsachaidh  aig ìre eadar-mheadhanach a tha airson fìleantas a ruighinn. 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Sabhal_Mor_Ostaig_logo.jpg
bottom of page