top of page

Rannsachadh

Tha mòran cheistean mu choinneamh pàrantan agus teaghlaichean mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus tha tòrr cheistean aca fhèin – mu na buannachdan a tha an lùib a bhith a’ bruidhinn barrachd air aon chànan, na dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith aca fhèin agus an cuid chloinne. Anns an earrainn seo den làrach-lìn againn gheibh thu cuid de fhreagairtean – stèidhichte air rannsachadh le cànanaichean, luchd-foghlaim, agus luchd-saidheans sòisealta, a bharrachd air eòlas theaghlaichean eile a tha an sàs ann am FMG.

Buannachdan cognatach

bottom of page