top of page

Dithist phàrant 
gun Ghàidhlig

A' brosnachadh Gàidhlig a-staigh

A' tuigsinn 'fìleantas fad beatha'

Cothroman dhur clann a bhith air am bogadh

bottom of page